Здраве ще рече…

Здраве ще рече да искаш да вкусиш Хлябът  Да ти се пие вода. Да ти се доспива след Залез слънце ☀️ Сутрин да ти се става рано и като станеш да ти се прииска да Размахаш ръце 爐欄 … Да изпънеш Гърдите си и да вдишаш Дълбоко от Природата , която ни заобикаля и да ти се ходи пъргаво и надалеч ******* Здраве ще рече : Да те радва Слънцето ☀️ Да обичаш Вятъра, да се оставиш да те брули и да ти се иска да те понесе със себе си. ******* Да ти се среща Човекъ. Да искаш да му се усмихнеш и да му заговориш като на свой близъкъ. Да чуеш и да му кажеш Блага Дума. Да. БЛАГОСТ ❤️爐 Да ти се пее. И дори когато те натъжи нещо да ти се свирка в Тебъ ❗❗❗ Да не помисляш никому Зло и яко те наскърби или обиди, да ти стане Жал за Него/Нея и да си готов да му/да й простиш. Здраве ще рече Всичко да те Радва и да ти се иска Всички да Радваш ❗❗❗ @Filingz – www.facebook.com/filingz cucinanuda.wordpress.com – SOON – CUCINANUDA.COM
You Are What You Listen | Ти Си Това, Което Слушаш. Най-добрият хостинг за Вашия бизнес – само тук 💪📲 Цъкнете Линкът и подновете ходтигна за вашия бизнес ето тук –>>> https://www.icn.bg/bg/?affiliate=cucinanuda@gmail.com

0 comments on “Здраве ще рече…Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!