РОЖДЕН ДЕН НА CUCINA NUDA – 19 APRIL АПРИЛ 2021

РОЖДЕН ДЕН НА CUCINA NUDA – 19 APRIL АПРИЛ 2021

Днес, 17.04.2021г., въз основа на Заповед # 1-КН-17.04.2021 г. на директора на CUCINANUDА, комисия в състав:
Председател: Ф***** С******** А****** и членовe:
1. А*** Г*******-А*******
2. Б***** Ф****** А******, Реши:
Да Се отпразнува Рождението на CUCINANUDA™
на дата: 19.04.2021
локация: Cucina Nuda – седалището й, намиращо се на границата между ж.к.Акация и връх Картала, Велико Търново. На събитието Хората могат да присъстват физически, духовно, онлайн, който както го Усеща и иска ! 🙏🏼

CUCINA NUDA навършва 8 години.

Първата ми публикация в Океана на Кулинарията и Гастрономията
За ПОСТ НА 19 АПРИЛ 2021ВА:
2021
2013
= ПРАВИМ ОСЕМ ГОДИНИ публикации, писане, готвене, снимане, обработки, консултиране, парене, дишане, варене, изваждане 93757747, прибираме 5757572(3 , зазимяваме 474772пъти, отмразяваме ️
Стъргане, Белене, изчистване, миене, рязане, вдъхновение,  вкусване, опитване, тестване, прецакване, изгубване, намиране, предприемане, консултиране, търсене, намиране
И пак вадене, слагане, местене, вдишване, вкусване, ароматизиране, навеждане, пиене, миене, виене, криене,
Намиране, излизане, обличане, събличане, охкане, пъшкане, вдишване, плюене, почистване, докосване, вдишване, вкусване, пиене, миене, триене, сосииране,
овкусяване, мислене, почистване, подреждане, аранжиране, сервиране, отваряне, затваряне, наливане, отливане, вдишване, вкусване, отпиване, действане,

Толкова за Храна за Тялото.

Храната за Душата 🎤 – изгубване, въргаляне, търкаляне, гушване, мислене, подаване, ставане, докосване, гушване, отмиване, изтриване, заливане, намиране, муза, МУЗициране, намиране, изваждане, редактиране, събиране, умножаване, раздвояване, разтрояване, събиране, ставане, лягане, пак ставане пак лягане, раздаване, поглеждане, разучаване, прочитане, зачитане, отчитане, музициране, провокиране, учудване, събуване, обуване, навеждане, вкарване, изкарване, вкарване , изкарване, пъшкане, отдъхване, въздъхване, усещане, вдишване, отдаване, задаване, феромонизиране, събличане, разкъсване, закъсване, докъсване, събиране, бумбастициране, рециклиране, изграчване, отхрачване, затлачване, отпушване, направене, събиране, сглобяване, забавяне, паузициране, каузициране, отдаване, вземане, радване, любуваме, любим, любите, любя ви ! Всичките.

Не е Истина, колко Милиарда, Действия са стигнали до Тук 
Благодаря Ви, че Ви има !🙏🏼🎤 Обичам. Ви. Обичам това, което съм. Във Всичките му Нюанси и краски. Благодаря и на Всички, които Вярват Безрезервно в това, което правя – Cucina Nuda, FILINGZ, ANGELZBROTHERS, FAMILY, MAFIA™ IN SICILIAN, В това, което мислим, чувстваме, любуваме,  изкуствоведстваме и изпълняваме.

Остави СЛЕДА.

С почит,
                FILINGZ – Ф**** С******* А******.

Тук ще публикувам Първият ми официален Пост към СВЕТА, ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, Google, Facebook

петък, 19 април 2013 г.

Към всички читатели, последователи на  CUCINA NUDA  


      Добре дошли. Отпуснете се. Какво да Ви налея. Нещо цветно ? Нещо стипчиво ? Рубинено червено може би. Чаша виноза изтънчения вкус или студена бутилка с кехлибарена бираза добра компания. Седнете на канапето ако сте изморени. Заповядайте на бара ако сте готови за разговор. Ще има мезета  за биричката и ордьоври за виното. Цветни салати за хората с добро въображение и леки десерти когато приключите с останалите вкусове.

 Welcome. Relax. What to pour you. Something colorful ? Something asthmatic? Ruby red  ? Maybe. A glass of wine  tastes refined or a cold bottle of amber beer  - a good company. Sit on the couch if you are tired. Come to the bar if you’re ready to talk. There will be appetizers for the beer and hors d’oeuvres for the wine. Colorful salads for people with good imagination and light desserts when you finish the other tastes.

0 comments on “РОЖДЕН ДЕН НА CUCINA NUDA – 19 APRIL АПРИЛ 2021Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!