Свети Данаил – защо е Важен празник – 17 декември – 8 дена преди Коледа – Рождеството.

07:00 – Сутрешна молитва

Боже!

Благодаря Ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и днес и да свърша работата Си както трябва, гдето и да е, и да мога да израсна Толкова, колкото трябва. Благослови, Господи, душата ми. Благослови Душата и на Всички, до които чрез Твоята Божия сила, вплетена в тяхната, съм се докоснал в Този физически свят. Благодаря Ти за голямата благодат, която имаш към мен. Аз те познавам, че Си добър, всемилостив и всемъдър. Благодаря Ти, Господи, Благодаря Ти за всичко, което ми си дал и си ме научил.

07:15 – Св. пророк Даниил – защо е част от “Храна за Душата на Cucina Nuda”

Според Божиите източници – Даниил е четвъртият от “големите” пророци (Исаия, Иеремия, Иезекиил, Даниил); произхождал от царски род и още като юноша бледен бил отведен във Вавилон заедно с другите пленени иудеи. Надарен с прекрасни душевни и телесни качества, той изучил халдейския език* и мъдрост и заедно с тримата си другари – Анания, Азария и Мисаил бил взет на служба при царския двор. Даниил изтълкувал на Навуходоносор неговите забележителни сънища; неведнъж се удостоил от Бога с видения, в които му били открити най-важни и забележителни свещени събития. При възкачването на Дария на престола той бил назначен за един от тримата управители на империята и по чудесен начин бил спасен от лъвовете, в чиято яма бил хвърлен за своята привързаност към вярата на отците (Дан. 6:10-24). Историята на неговия живот и на делата му е описана от самия него в свещената книга с неговото име. Почитаме Паметта Му на 17 декември.

Книгата на пророк Даниил е част от Библията, съдържаща “описание на дейността и виденията за бъдещето на Даниил – знатен евреин във Вавилон

Свети Даниил е почитан в следните религии – юдейство, християнство, ислям

халдейския език* – диалект на Арамейския език –– семитически език, говорен от народите в страните на североизток от Палестина, в Месопотамия и Сирия. Още в древност той се разпаднал на два диалекта: халдейски и сирийски езициВ богословската литература арамейският език се дели на иудейско-арамейски (библейско-халдейски, таргумически, сирохалдейски и самарянски) и християнско-арамейски (сирски). В тесен смисъл под арамейски език се разбира езикът, който се говорел в Сирия и Палестина след Вавилонския плен, останал писмен и говорим чак до появата на Християнството и изместил еврейския. Негови варианти са сирийският**, който и сега е говорим и жив език на християните маронити, несторияни, яковити и др., и самарянският – видоизменен арамейски диалект, примесен силно с евраизми.

**Сирия (история на Сирия през Древността) – https://bit.ly/3GRAiqu

Източници – www.pravoslavieto.com

Изображение – Shutterstock

Днес се Разрешава Риба и Рибни ястия.

cucina nuda подготвя за празничната вечеря – Риба Треска и калмари, мариновани в доматена салца.

www.cucinanuda.com – Храна за Душа и Тяло


Sign Up For My Newsletter for Exclusives Website – http://cucinanuda.com/ – Body & Soul Food
Follow My Socials – Instagram- https://www.instagram.com/filingzmusic/

Facebook page – https://www.facebook.com/filingz

вокал: https://instagram.com/filingzmusic
Dicgital content and text : : https://cucinanuda.com
😘🎄🏡

Vocal Artist : Filingz
Instagram@ https://www.instagram.com/filingzmusic
Fb: https://www.facebook.com/filingz

0 comments on “Свети Данаил – защо е Важен празник – 17 декември – 8 дена преди Коледа – Рождеството.Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!