Усещането 💫 Когато Тишината говори… Храна за Душата.

鸞 Обичам точно този миг ! този миг, в който се качваш на последните две стъпала и виждаш. сякаш започваш наново да гледаш и да дишаш ! неописуемо е. Чакаш го, надяваш се, копнееш за Този Заверен Миг.  няма по-прекрасно усещане От Това да Го Чакаш, да го Очакваш.  Може би защото в него е имплементирано и Усещането за Мистичност, което пък научно доказано у хомо сапиенс е най-силно то Усещане, което може да изпита то.
#красивоЕ
#тихоЕ
#ПрекрасноЕ.

https://youtu.be/sYLv7OVJvyk

благодарен , че те има ! 鸞鸞易
с Уважение, filingz
cucinanuda.com – Body & Soul Food

0 comments on “Усещането 💫 Когато Тишината говори… Храна за Душата.Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!