Свят, малко да поспрем. За малко, замълчи, замълчи. Изкуството ще ни спаси и от коронавирус

Как ? Биха попитали невярващите! Психологически! Отговаря Cucina Nuda и един вокалът…
error: Content is protected !!