Образованието е основата, върху която стъпва цялото човечество. В него влиза и Образованието за култура – включваща изкуствата, измежду Които е и #музиката!

Образованието е основата, върху която стъпва цялото човечество. В него влиза и Образованието за култура – включваща изкуствата, измежду Които е и #музиката! <3 Затова в Него е редно да бъдат вложени морал, мъдрост и дух. #Ценности, без които не Бива да Живеем! Множество финансови средства, да кажем, колкото тези за космически програми и колонизирането на Марс. Учителите трябва да бъдат мотивирани, обучени и добре платени, уважавани и търсени поне колкото съвременен IT специалист. #музикатанеешум #музикатанебо #образование #култура #culture #investinmusic #governmentinvestineducationn

View on Instagram https://instagr.am/p/CWqgt7LBuVU/

0 comments on “Образованието е основата, върху която стъпва цялото човечество. В него влиза и Образованието за култура – включваща изкуствата, измежду Които е и #музиката! <3 Затова в Него е редно да бъдат вложени морал, мъдрост и дух. #Ценности, без които не Бива да Живеем! Множество финансови средства, да кажем, колкото тези за космически програми и колонизирането на Марс. Учителите трябва да бъдат мотивирани, обучени и добре платени, уважавани и търсени поне колкото съвременен IT специалист. #музикатанеешум #музикатанебо #образование #култура #culture #investinmusic #governmentinvestineducationnAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!