Песента на протеста. Почивай в мир, Васко (Иван Ласкин)

Песента на Протеста -откъс от Великия филм “Васко да Гама от село Рупча”

Казваше и : “Не искам да виждам намръщени. Защо не се усмихваме повече ? ”

Майки и бащи, родители. Нали децата Вашите са ? Кажете тогава : “Защо ? ” “Ръцете защо са ви дадени? ” За нас, вий, блага да творите ни”. Защо, от нерви разклатени, децата си бийте вий, родители ? ” край на цитата от Песента.

Лирическият герой във Васко да Гама от село Рупча изпява горните Емблематични и до днес актуални. А неговият приятел, лирическият герой, в изпълнение на Великия Иван Ласкин, му отговаря: “Аз по-добра песен не съм чувал! ” .

Питате ме какво е приятелството ли ? Е, има ли смисъл от повече думи…

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

С уважение , Filingz / https://www.facebook.com/filingz / 💪👩‍🍳🎤

0 comments on “Песента на протеста. Почивай в мир, Васко (Иван Ласкин)Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!