Когато си Велик и лоялен колкото може да е Велик и лоялен “Кръстникът” и Анди Гарсия, тогава можеш да се ръкуваш както с уличния музикант, така и с краля в центъра на столицата на БЪЛГАРИЯ.

Когато си Велик и лоялен колкото може да е Велик и лоялен…
error: Content is protected !!